ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ยกเว้นในกรณีหน้าในเนมสเปซมีเดียวิกิ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อกหน้าได้ หากเหตุผลที่ต้องล็อกไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เวลาล่วงผ่านไปพอสมควรแล้ว หรือไม่มีการเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องล็อกต่อไป แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ล็อกหน้านั้นในกรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน ปูมการล็อกและปลดล็อกมีที่ [[พิเศษ:Log/protect|หน้านี้]]
 
=== ตารางเปรียบเทียบ ====
ตารางด้านล่างนี้ แสดงผลของการล็อกแบบต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เขียน
 
{{วิกิพีเดีย:นโยบายการล็อก/ระดับการล็อก}}
 
== การล็อกสมบูรณ์ ==
148,849

การแก้ไข