ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดีย]]เป็นผู้ล็อกและปลดล็อกหน้า แม้ผู้ใช้คนใดก็ตามอาจขอให้ดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้ การล็อกอาจไม่มีกำหนด หรือหมดอายุหลังช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ระบุก็ได้
 
การล็อกประเภทที่พบเห็นมากที่สุด คือ การล็อกเต็มสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ และการกึ่งล็อก ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกอินและที่บัญชีได้รับการยืนยัน (คือ บัญชีที่มีอายุอย่างน้อยสี่วัน และแก้ไขหรือโพสต์อย่างน้อยสิบครั้ง) การล็อกรูปแบบอื่นมีรายละเอียดด้านล่าง หน้าที่ถูกล็อกตามปกติจะทำเครื่องหมายแม่กุญแจขนาดเล็กในมุมบนขวา สีของแม่กุญแจที่ต่างกันหมายถึงประเภทการล็อกที่ต่างกัน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือสัญลักษณ์แม่กุญแจเพื่อดูว่าหน้านั้นถูกล็อกด้วยเหตุใดและนานเพียงไร
 
นโยบายนี้อธิบายประเภทและวิธีดำเนินการสำหรับการล็อกและปลดล็อก ตลอดจนเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรใช้การล็อก ในรายละเอียด
== ประเภทการล็อก ==
ผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกทางเทคนิคต่อไปนี้ในการล็อกหน้า:
* '''ล็อกเต็มสมบูรณ์''' ป้องกันมิให้ผู้อื่นนอกจากผู้ดูแลระบบแก้ไข ไฟล์สื่อที่ล็อกเต็มสมบูรณ์ไม่สามารถถูกเขียนทับโดยการอัปโหลดใหม่
* '''กึ่งล็อก''' ป้องกันมิให้ผู้เขียนที่มิได้ลงทะเบียนและผู้เขียนที่บัญชียังไม่ได้รับการยืนยันแก้ไข
* '''ล็อกสร้างหน้า''' ป้องกันมิให้หน้าถูกสร้างใหม่ (ตามปกติเป็นหน้าที่เคยถูกลบไปแล้ว)
* '''ล็อกย้าย''' ป้องกันมิให้มีการย้ายหน้า
 
การล็อกหรือปลดล็อกทุกประเภทสามารถขอได้ที่ [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ล็อกเต็มสมบูรณ์ควรเสนอในหน้าอภิปรายของหน้านั้น และให้ผู้ดูแลระบบคนหนึ่งดำเนินการหากคำขอนั้นไม่เป็นที่ถกเถียงหรือมีการเห็นพ้องต้องกันแล้ว
 
ยกเว้นในกรณีหน้าในเนมสเปซมีเดียวิกิ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อกหน้าได้ หากเหตุผลที่ต้องล็อกไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เวลาล่วงผ่านไปพอสมควรแล้ว หรือไม่มีการเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องล็อกต่อไป แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ล็อกหน้านั้นในกรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน ปูมการล็อกและปลดล็อกมีที่ [[พิเศษ:Log/protect|หน้านี้]]
 
== การล็อกสมบูรณ์ ==
{|
! width="55" | <center>[[ไฟล์:Padlock.svg|50px]]</center>