ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
นโยบายนี้อธิบายประเภทและวิธีดำเนินการสำหรับการล็อกและปลดล็อก ตลอดจนเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรใช้การล็อก ในรายละเอียด
 
== ประเภทการล็อก ==
ผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกทางเทคนิคต่อไปนี้ในการล็อกหน้า:
* '''ล็อกเต็ม''' ป้องกันมิให้ผู้อื่นนอกจากผู้ดูแลระบบแก้ไข ไฟล์สื่อที่ล็อกเต็มไม่สามารถถูกเขียนทับโดยการอัปโหลดใหม่
* '''กึ่งล็อก''' ป้องกันมิให้ผู้เขียนที่มิได้ลงทะเบียนและผู้เขียนที่บัญชียังไม่ได้รับการยืนยันแก้ไข
* '''ล็อกสร้างหน้า''' ป้องกันมิให้หน้า (ตามปกติเป็นหน้าที่เคยถูกลบไปแล้ว) ถูกสร้างใหม่
* '''ล็อกย้าย''' ป้องกันมิให้มีการย้ายหน้า
 
การล็อกหรือปลดล็อกทุกประเภทสามารถขอได้ที่ [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ล็อกเต็มควรเสนอในหน้าอภิปรายของหน้านั้น และให้ผู้ดูแลระบบคนหนึ่งดำเนินการหากคำขอนั้นไม่เป็นที่ถกเถียงหรือมีการเห็นพ้องต้องกันแล้ว
 
ยกเว้นในกรณีหน้าในเนมสเปซมีเดียวิกิ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อกหน้าได้ หากเหตุผลที่ต้องล็อกไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เวลาล่วงผ่านไปพอสมควรแล้ว หรือไม่มีการเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องล็อกต่อไป แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ล็อกหน้านั้นในกรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน ปูมการล็อกและปลดล็อกมีที่ [[พิเศษ:Log/protect|หน้านี้]]
 
== การล็อก ==