ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กึ่งล็อกย่อ|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:LOCK}}
{{ดูเพิ่มที่|วิกิพีเดีย:รายการหน้าที่ถูกล็อก}}
{{เว็บย่อวิกิ|WP:LOCK}}
{{นโยบาย}}
{{กล่องนโยบาย}}
วิกิพีเดียสร้างขึ้นจากหลักการที่ว่า ทุกคนสามารถแก้ไขได้ ฉะนั้น จึงมีเป้าหมายให้สาธารณะสามารถแก้ไขได้มากหน้าเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่ทุกคนจะได้เพิ่มสาระและแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูก อย่างไรก็ดี ในบางกรณีแวดล้อม บางหน้าอาจอยู่ภายใต้การจำกัดทางเทคนิค (มักชั่วคราว) ว่าผู้ใดจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าเหล่านั้น เพราะมีความเป็นไปได้ซึ่งระบุอย่างเจาะจงว่าจะเกิดความเสียหายหากยังปล่อยให้สาธารณะแก้ไขได้ การวางข้อจำกัดเช่นนี้ เรียกว่า '''การป้องกัน''' หรือ '''การล็อก'''
'''นโยบายการป้องกัน''' ในวิกิพีเดียมีอยู่หลายประเภท โดยประเภทหลัก ๆ ได้แก่
 
* ล็อก
[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดีย]]เป็นผู้ล็อกและปลดล็อกหน้า แม้ผู้ใช้คนใดก็ตามอาจขอให้ดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้ การล็อกอาจไม่มีกำหนด หรือหมดอายุหลังช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ระบุก็ได้
* กึ่งล็อก
 
โดยการล็อกทั้งสองอย่างเพื่อหยุดการก่อกวน การย้อนการแก้ไขไปมา หรือเป็นหน้าสำคัญของวิกิพีเดีย และยังมีประเภทอื่น ๆ อีก เช่น
การล็อกประเภทที่พบเห็นมากที่สุด คือ การล็อกเต็ม ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ และการกึ่งล็อก ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกอินและที่บัญชีได้รับการยืนยัน (คือ บัญชีที่มีอายุอย่างน้อยสี่วัน และแก้ไขหรือโพสต์อย่างน้อยสิบครั้ง) การล็อกรูปแบบอื่นมีรายละเอียดด้านล่าง หน้าที่ถูกล็อกตามปกติจะทำเครื่องหมายแม่กุญแจขนาดเล็กในมุมบนขวา สีของแม่กุญแจที่ต่างกันหมายถึงประเภทการล็อกที่ต่างกัน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือสัญลักษณ์แม่กุญแจเพื่อดูว่าหน้านั้นถูกล็อกด้วยเหตุใดและนานเพียงไร
* ล็อกโต้เถียง
 
* ล็อกย้าย
นโยบายนี้อธิบายประเภทและวิธีดำเนินการสำหรับการล็อกและปลดล็อก ตลอดจนเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรใช้การล็อก ในรายละเอียด
* ล็อกแม่แบบ
* กึ่งล็อกแม่แบบ
 
== การล็อก ==