ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัน-ทู-โก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 269"

Replace with new link
(โรบอต: แทนที่คำ)
(Replace with new link)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{en}} [http://www.investigateudomskybrary.comaero/filesbookshelf/ThaiReportbooks/1980.pdf Final accident report] Aircraft Accident Investigation Committee, Ministry of Transport
* {{en}} [http://www.investigateudom.com/files/NTSB/NTSB_mtl.htm Files related to Flight 269] - National Transportation Safety Board
* {{th}} "[http://www.aviation.go.th/doc/Interim%20Report.pdf ผลการสอบสวนอุบัติเหตุกรณี เครื่องบินของบริษัท วัน ทูโก แอร ไลน จํากัด แบบ DC-9-82 (MD-82) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-OMG ประสบอุบัติเหตุ ณ ท าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 255]." Aircraft Accident Investigation Committee, Ministry of Transport
315

การแก้ไข