ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซนโฮเฟิน"

บอตทำงานผิดพลาด ติดป้ายสั้นมากกลับเข้าไป
(บทความมีความยาวพอควรแล้ว นำป้ายสั้นมากออก)
(บอตทำงานผิดพลาด ติดป้ายสั้นมากกลับเข้าไป)
{{สั้นมาก}}
{{Infobox Settlement
| official_name = ซอนโฮเฟน
138,643

การแก้ไข