ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2343]] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับ[[เจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าสำลีวรรณ]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
 
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงโปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ในปี พ.ศ. 2405 ทรงมีพระชายาคือ คุณหญิงพลับ พระธิดาใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส 3และพระธิดา รวม 5 พระองค์ คือ [[หม่อมเจ้าชายสัตบุตร/สัตบุศ]] [[หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา]] [[หม่อมเจ้าชายจันทร์ตรี/ จันตรี อิศรเสนา]] และ[[หม่อมเจ้าเสาวรสหญิง ]] [[หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา]] ในหม่อมแจ้งคือ [[หม่อมเจ้าชายค่ำหรือทองคำ ]] [[หม่อมเจ้าหญิงอรชร ]] [[หม่อมเจ้าชายสาย]] ในหม่อมพุ่ม คือ [[หม่อมเจ้าหญิงอิน]] ในหม่อมสงวนคือ [[หม่อมเจ้าชายปุ้ย ]] ในหม่อมถมยาคือ [[ หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง]]
=
 
พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราษาฒ ปีจอ ตรงกับ [[พ.ศ. 2417]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี
 
11

การแก้ไข