ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

วิกิพีเดียเป็นแหล่งอ้างอิงที่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่คู่มือการใช้งาน หนังสือแนะนำ หรือตำราเรียน บทความในวิกิพีเดียเมื่ออ่านแล้วไม่ควรเหมือนสิ่งต่อไปนี้:
# '''เอกสารคู่มือ''' ถึงแม้วิกิพีเดียจะมีคำอธิบายของบุคคล สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ แต่บทความในวิกิพีเดียไม่ควรมีวิธีใช้ คำแนะนำ (ทางกฎหมาย ทางการแพทย์ ฯลฯ) ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาประเภท "how-to" ซึ่งรวมไปถึง การสอน การแนะนำเกม บทสรุปเกม คู่มือการใช้งาน และตำรับอาหาร ถ้าคุณต้องการเขียนเนื้อหาในลักษณะ "how-to" คุณสามารถเขียนได้ที่ [[:b:|วิกิตำรา]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
# '''คู่มือนำเที่ยว''' บทความที่เกี่ยวกับ[[ปารีส]]ควรมุ่งจุดสนใจไปที่สถานที่สำคัญในปารีส เช่น[[หอไอเฟล]]หรือ[[พิพิธภัณฑ์ลูฟร์]] ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของภัตตาคารหรือโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง วิกิพีเดียไม่ใช่สถานที่ที่จะสร้างเนื้อหาใหม่ให้เหมาะสำหรับการนำเที่ยว อาทิ คู่มือแนะนำโรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า จุดนัดพบ หรืออย่างอื่นที่เข้าข่ายคู่มือนำเที่ยว ในบางครั้งอาจพบว่ามีเนื้อหาบางส่วนในบทความเกี่ยวกับสถานที่เฉพาะกิจ แต่วิกิพีเดียนั้นจะไม่มีการรวบรวมรายชื่อโรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ จนครบทุกที่ หากคุณต้องการเขียนคู่มือนำเที่ยวในลักษณะวิกิ คุณสามารถเขียนได้ที่ [[:wikitravelwikivoyage:|วิกิแทรเวล]]
# '''การแนะนำเว็บไซต์''' บทความเกี่ยวกับเว็บไซต์ในวิกิพีเดีย ไม่ควรมีเพียงแค่การอธิบายลักษณะทั่วไป การปรากฏ หรือบริการที่เว็บไซต์นั้นนำเสนอ แต่ควรอธิบายในลักษณะของสารานุกรม โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ ความนิยมที่วัดโดยแหล่งข้อมูลภายนอก ความสำคัญในเชิงประวัติ การพัฒนา หรือข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป เป็นต้น
# '''ตำราเรียนและบทเรียน''' วิกิพีเดียเป็นแหล่งอ้างอิงที่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่ตำราเรียน จุดมุ่งหมายของวิกิพีเดียคือการนำเสนอข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นการสอนในเรื่องใด ๆ บทความที่สร้างขึ้นโดยมีเนื้อหาเหมือนตำราเรียนไม่เข้ากับเจตนารมณ์ของวิกิพีเดีย เช่น การขึ้นต้นด้วยคำถามหรือปัญหา ตามด้วยการแสดงการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนให้ดูเป็นตัวอย่าง เนื้อหาประเภทตำราเรียนสามารถเขียนได้ที่ [[:b:|วิกิตำรา]] หรือ [[:s:|วิกิซอร์ซ]] ไม่ใช่ในวิกิพีเดีย
170

การแก้ไข