ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
 
''ความหนาแน่นเฉลี่ย'' (average density) หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวมกับปริมาตรรวม ดังสมการ
: <math>\rho = \frac{m}{V}</math>
 
โดยที่
: ''ρ'' คือความหนาแน่นของวัตถุ (หน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
 
: ''m'' คือมวลรวมของวัตถุ (หน่วย กิโลกรัม)
 
: ''V'' คือปริมาตรรวมของวัตถุ (หน่วย ลูกบาศก์เมตร)
 
== เครื่องมือวัดความหนาแน่น ==
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"
| colspan = "2" align = "center" | '''ความหนาแน่นของอากาศ ''ρ'' เทียบกับ[[อุณหภูมิ]] °C '''
|-
| ''T'' ในหน่วย °C || ''ρ'' ในหน่วย kg/m<sup>3</sup>
 
|-
| - 10 || 1.341
|-
| - 5 || 1.316
|-
| 0 || 1.293
|-
| + 5 || 1.269
|-
| + 10 || 1.247
|-
| + 15 || 1.225
|-
| + 20 || 1.204
|-
| + 25 || 1.184
|-
| + 30 || 1.164
|}
 
138,643

การแก้ไข