ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความดันไอ"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ความดันไอ''' ({{lang-en|vapor pressure}}) คือ [[ความดัน]] (ถ้าไอถูกผสมด้วยก๊าซอื่น เรียก [[ความดันย่อย]]) ของ[[ไอ]] (ไอนี้เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมหนีจากของเหลวหรือของแข็ง) ที่อุณหภูมิกำหนดสำหรับสารเฉพาะ มีความดันที่ซึ่งไอของสารนั้นอยู่ในจุด [[สมดุล]] กับสถานะที่เป็น [[ของเหลว]] หรือ [[ของแข็ง]] ของมัน นี่คือ '''ความดันไอสมดุล'''
(equilibrium vapor pressure) หรือ [[ความดันไออิ่มตัว]] (saturation vapor pressure) ของสาร ที่อุณหภูมินั้น คำว่าความดันไอบ่อยครั้งเข้าใจว่าเป็น ''ความดันไออิ่มตัว'' สารที่มีความดันไอสูงที่อุณหภูมิปกติเราเรียกภาวการณ์นี้ว่า'''''[[ระเหย]]''''' (volatile)
 
== ความดันไอสมดุลของของแข็ง ==
ความดันไอสมดุลหมายถึงความดันเมื่อถึงสถานะควบแน่น (condensed phase) ที่อยู่ในภาวะสมดุลกับไอของมัน ในกรณีของภาวะสมดุลของผลึกของแข็ง ความดันเมื่ออัตราการระเหิดของของแข็งเท่ากับอัตราการหายกลายเป็นไอของมัน สำหรับของแข็งส่วนใหญ่ความดันนี้ต่ำมาก ยกเว้น แนพทาลีน (naphthalene) และน้ำแข็ง วัสดุที่เป็นของแข็งทั้งหมดมีความดันไอที่ต่ำมากและยากมากที่จะหาค่ามัน ซึ่งต้องมีวิธีพิเศษที่จะหาค่ามันคือ
* เทอร์โมกราวิเมตทรี (thermogravimetry)
* ก๊าซทรานสไปเรชัน (gas transpiration)
 
== ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของแข็งและของเหลว ==
 
เป็นที่น่าสังเกตว่าความดันไอของสารที่เป็นของเหลวปกติจะมีความแตกต่างจากความดันไอของสารเดียวกันที่อยู่ในสถานะของแข็ง ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวสูงกว่าของของแข็ง ของเหลวจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของแข็ง นั่นคือของเหลวถูกทำให้เยือกแข็ง (freezing) ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวต่ำกว่าของของแข็ง ของแข็งจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของเหลว นั่นคือของแข็งถูกทำให้'''[[หลอมเหลว]]''' ที่อุณหภูมิที่เท่ากัน
ของสองความดันไอที่ซึ่มีความสมดุลระหว่าง [[สถานะ (สสาร)|สถานะ]] ของเหลวและของแข็ง ที่อุณหภูมินี้จะเป็น[[จุดหลอมเหลว]] (melting point)
 
== ความดันไอน้ำ ==
 
ที่อุณหภูมิ [[น้ำ]] เดือด ความดันประมาณ 100 [[ปาสคาล|kPa]] สามารถคำนวณได้โดยสูตรดังนี้
 
<math>T_v = 100 + 0.0002772 \cdot (p - 101000) - 1.24 \cdot 10^{-9} \cdot (p - 101000)^2</math>
 
ที่ซึ่งอุณหภูมิเป็นองศา [[Celsius]] และความดัน ''p'' เป็น [[ปาสคาล]] ค่าความดันไอสามารถจะคำนวณจากค่า ''p'' จากสมการ.
 
[[Raoult's law]] ใช้หาค่าความดันไอของของเหลวผสม
138,643

การแก้ไข