ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลองภาษีเจริญ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
[[ไฟล์:Pasicharoean canal.jpg|thumb|300px|คลองภาษีเจริญ]]
'''คลองภาษีเจริญ''' เริ่มต้นที่บริเวณปาก[[คลองบางกอกใหญ่]]และคลองบางขุนศรีมาบรรจบกัน ไปเชื่อม[[แม่น้ำท่าจีน]]ที่[[ตำบลดอนไก่ดี]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] รวมความยาว 28 กิโลเมตร โดย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) เจ้าภาษีฝิ่นเป็นแม่กองขุด ใช้เงินภาษีฝิ่นพระราชทานเป็นเงิน 112,000 บาท <ref>[http://www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539315193&Ntype=5 "ความรู้เรื่องคลองฉบับน้ำท่วมกรุงเทพฯ"] ลงพิมพ์ในนสพ.คม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 </ref> พระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ” แล้วเสร็จในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินเปิดคลองในปี [[พ.ศ. 2415]]<ref>[http://www.justythai.com/article?id=89454&lang=th "คลองภาษีเจริญ"]โดยเรไร ไพรวรรณ์ </ref> ได้คลองมีความยาว 620 เส้น กว้าง 7 วา ลึก 5 ศอก <ref>[http://www.chanpradit.ac.th/~nattinee/parn296451/a.html "ประวัติสำนักงานเขตภาษีเจริญ"] เขตภาษีเจริญ</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2428 - 2429 และ 2446 ได้มีการขุดลอกอีกครั้ง<ref>[http://203.155.220.217/dotat/periodical_3_4_2547/p14-15.htm"พัฒนาคลองภาษีเจริญทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ "] โดย วัลย์รวี กองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
</ref> [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้า ฯ ให้ทำพิธีเปิดคลองเมื่อวันที่ [[10 พฤษภาคม]]<ref>[http://www.snr.ac.th/wita/kalamung/index13.html "คลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเจริญเติบโตของกรุงธนบุรี"] แหล่งเรียนรู้ชุมชนฝั่งธนของเรา ฝ่ายบริหารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี</ref> มีประตูน้ำ 2 แห่ง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2450 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2452 คือ ประตูน้ำภาษีเจริญตอนนอก อยู่ใน[[เขตภาษีเจริญ]] และประตูน้ำภาษีเจริญตอนในอยู่ทางด้าน[[แม่น้ำท่าจีน]]
คลองภาษีเจริญ ไหลผ่านอาณาเขต[[เขตภาษีเจริญ]] [[เขตบางแค]] และ[[เขตหนองแขม]] [[กรุงเทพมหานคร]] และ[[อำเภอกระทุ่มแบน]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
{{รายการอ้างอิง}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{geolinks-bldg|13.633333|100.233333}}
 
[[หมวดหมู่:คลองในกรุงเทพมหานคร|ภาษีเจริญ]]
138,643

การแก้ไข