ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
| ชื่อ = คณะเกษตรศาสตร์ <br> [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Agriculture, <br> Khon Kaen University
| ภาพ = [[ไฟล์:Agriculture_KKUAgriculture KKU.png|150px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]]<ref>สำนักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ได้เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยึดตามวันที่ดังกล่าว ดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6</ref>
| คณบดี = รศ.อนันต์ พลธานี
 
== สัญลักษณ์ ==
* '''สัญลักษณ์ประจำคณะ'''
สัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ [[ควาย]] และ[[คันไถ]] หมายถึง การทำนาในสมัยก่อน ต้องใช้ควายและคันไถเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว เป็นรากฐานของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย
 
* '''สีประจำคณะ'''
{{color box|forestgreen}} [[สีเขียว]]
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 2541 - 2545
|-
| valign = "top" | 7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์
| valign = "top" |
??? 2545 - 2548 <br>
 
* [[หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่]] (ศิษย์เก่า) : นักวิชาการเกษตร นักเขียนชาวไทย
* [[พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ]] (ศิษย์เก่า) : นายกสมาคมหยาดฝนแห่งประเทศไทย และนักอนุรักษ์ป่าไม้
* [[มาลีรัตน์ แก้วก่า]] (ศิษย์เก่า) : นักการเมือง
* [[วสุ ห้าวหาญ]] (ศิษย์เก่า) : นักแต่งเพลง
138,643

การแก้ไข