ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
| สีประจำคณะ = [[ฟ้า|สีฟ้า]]
| สัญลักษณ์คณะ = [[พระมาลาเบี่ยง]]ล้อมรอบด้วยชื่อคณะและมหาวิทยาลัย
| ที่อยู่ = 99 หมู่ 9 [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์]] [[ตำบลท่าโพธิ์]] [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|65000]]
| เว็บ = [http://www.social.nu.ac.th www.social.nu.ac.th]
| วารสารคณะ = วารสารสังคมศาสตร์
}}
[[ไฟล์:Naresuan.jpg|thumb|right|200px|คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารด้านขวา)]]
'''คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร''' เป็นคณะสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเถอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น '''"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"'''
 
และในปี [[พ.ศ. 2546]] ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' รวมอยู่ด้วย
 
== ภาควิชา ==
== หลักสูตรการศึกษา ==
ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่
{| class="toccolours" width = 80%
|-
! style="background: skyblue "| <center>ปริญญาตรี</center>
! style="background: skyblue "| <center>ปริญญาเอก</center>
|-
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาจิตวิทยา
'''หลักสูตรคู่ขนาน'''
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
138,643

การแก้ไข