ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
| ชื่อ = คณะศิลปกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
| ชื่ออังกฤษ = School of Fine and Applied Arts<br>Bangkok University
| ภาพ = [[ไฟล์:LOGO FINE & APPLIED ART.jpg | 150px]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2532]]
| คณบดี = ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต
| สีประจำคณะ = [[สีชมพูกลีบบัว]]
| สัญลักษณ์คณะ = [[The Golden Spiral]]
ในปีการศึกษา [[พ.ศ. 2538]] คณะฯได้ทำการปรับหลักสูตรของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา[[ทัศนศิลป์]] และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชา[[การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ]]อีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา [[พ.ศ. 2547]]
 
นอกจากภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ภารกิจสำคัญของ[[คณะศิลปกรรมศาสตร์]]คือการผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะฯได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมงานค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ออกสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อ[[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]ได้ริเริ่มโครงการ[[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] โดยได้มีการปรับพื้นที่ห้องเรียน บริเวณชั้น 3 อาคาร 9 (ปัจจุบันคือ [[อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์]]) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขึ้นเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเมื่อปี [[พ.ศ. 2539]] [[คณะศิลปกรรมศาสตร์]]ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง [[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] ได้รับการยอมรับว่าเป็นหอศิลปะที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม
 
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ[[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] ก็ได้เปิดให้บริการอีกแห่ง ณ บริเวณชั้น 2 [[อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์]] วิทยาเขตรังสิต ในปี [[พ.ศ. 2544]] และในปี [[พ.ศ. 2549]] ก็ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณชั้น 3 [[อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์]] มาที่[[อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อลองรับ การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง
 
<!--สีประจำคณะฯ ชมพูกลีบบัว-->
== สัญลักษณ์ประจำคณะฯ ==
* ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ เริ่มใช้เมื่อปี (พ.ศ. 2549) ออกแบบโดย [[SPA Advertising]]
[[ไฟล์:LOGO FINE & APPLIED ART.jpg | 150px]]
* ตราสัญลักษณ์ที่ทางคณะฯออกแบบ (เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2549)
[[ไฟล์:FABNEW.jpg | 250px]]
[[ไฟล์:Creative.jpg | 250px]]
<!--"Creative Society" หรือ "ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์" เป็นแคมเปญที่อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคนปัจจุบันเป็นคนริเริ่มขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาเรียนและทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และมีสาระ ให้สมกับเป็นชุมชนของนักสร้างสรรค์หรือนักออกแบบ-->
* สีประจำคณะ ได้แก่ '''สีชมพูกลีบบัว''' โดยมีที่มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง บัวสี่เหล่า โดยบัวที่พ้นน้ำและเบ่งบานรับแสงอรุณ เปรียบเสมือนบุคคลผู้หลุดพ้นจากอวิชชา พร้อมจะรับการอบรมสั่งสอนและเจริญขึ้นอย่างสง่างาม
 
== นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ==
! จำนวนผู้แสดงผลงาน <br/>(คน)
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan = "4"|'''ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน'''
|-
| 9 (2543)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่10
| บริเวณชั้นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ศูนย์การค้า อิเซตัน
|
|-
| 11 (2545)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่11 "อินทีเรีย บางกอก"
| 3 - 5 พฤศจิกายน 2546
|
|-
| 12 (2546)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่12
| โรงยิมบาสเกตบอลล์ ชั้น 6 [[อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์]] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
|
|-
| 13 (2547)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่13"ก้าวเดิน"
|
|
|-
| 14 (2548)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่14
|
|
|-
| 15 (2549)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่15 "BRAIN SOCIETY"
| [[ดิเอสพละนาด]] [[ถนนรัชดาภิเษก]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|
|-
| 16 (2550)
| 17 (2551)
| นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่17 "SEVENTY-FIVE SENSES"
| 23 มีนาคม–26 มีนาคม 2552 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์การค้าเช็นทรัลเวิลด์
| 75
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan = "4"|'''ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์'''
|-
| 9 (2543)
| 10 (2544)
| นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่10
|
|
|-
| 11 (2545)
| นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่11
|
|
|-
| 12 (2546)
| 50
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan = "4"|'''ภาควิชาทัศนศิลป์'''
|-
| 3 (2543)
| 4 (2544)
| นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่4
|
|
|-
| 5 (2545)
| นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่5
|
|
|-
| 6 (2546)
| นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่6
|
|
|-
| 7 (2547)
| นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่7
|
|
|-
| 8 (2548)
| นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่8
|
|
|-
| 9 (2549)
| นิทรรศการศิลปะ "Re-act"
| ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ วันที่ 29 มีนาคม - 11 เมษายน 2551
|
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan = "4"|'''ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ'''
|-
| 1 (2550)
| นิทรรศการโครงการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่1 "ULTIMATE SOURCE"
| ศูนย์การค้า[[เซ็นทรัลเวิลด์]] ชั้น1 บริเวณ Zone A Atrium <br/>ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2551
|
|}
 
138,643

การแก้ไข