ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{แม่แบบ:กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย |
ชื่อ = คณะวิศวกรรมศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
ภาพ = [[ไฟล์:logoubu.gif|logoubu|75px]] |
}}
 
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์''' '''[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]''' ปัจจุบันประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
 
== ประวัติ ==
 
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: Darkred "| ระดับปริญญาตรี
! style="background: Darkred "| ระดับปริญญาเอก
|-
| valign = "top" |
'''วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
 
| valign = "top" |
'''วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
 
 
| valign = "top" |
'''วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
138,643

การแก้ไข