ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| colspan = 8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย'''
|- style="background:#cccccc"
| colspan = 4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || หมายเหตุ
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || rowspan = 2| [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || มีพระบรมราชโองการ <br /> ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษมสโมสร เกษมศรี|หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[สำนักนายกรัฐมนตรี_ (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มีชัย วีระไวทยะ|นายมีชัย วีระไวทยะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สายสุรี จุติกุล|นางสายสุรี จุติกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บรรจบ บุนนาค|พลเอก บรรจบ บุนนาค]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงการคลัง]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พนัส สิมะเสถียร |นายพนัส สิมะเสถียร]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงการต่างประเทศ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อาสา สารสิน|นายอาสา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์|นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อำพล เสนาณรงค์|นายอำพล เสนาณรงค์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[นุกูล ประจวบเหมาะ|นายนุกูล ประจวบเหมาะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เชิงชาญ กำภู|หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อมเรศ ศิลาอ่อน|นายอมเรศ ศิลาอ่อน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปรีดิยาธร เทวกุล|หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เจริญจิตต์ ณ สงขลา|นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เอนก สิทธิประศาสน์|นายเอนก สิทธิประศาสน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วิเชียร วัฒนคุณ|นายวิเชียร วัฒนคุณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพจิตร เอื้อทวีกุล|นายไพจิตร เอื้อทวีกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กอปร กฤตยากีรณ|นายกอปร กฤตยากีรณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมชัย วุฑฒิปรีชา|นายสมชัย วุฑฒิปรีชา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์ นิงสานนท์|นายไพโรจน์ นิงสานนท์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สิปปนนท์ เกตุทัต|นายสิปปนนท์ เกตุทัต]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระ สุสังกรกาญจน์|นายวีระ สุสังกรกาญจน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|}
 
138,643

การแก้ไข