เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาด
บาบถูกจำคุกระหว่าง พ.ศ. 2390 – 2391 ที่เมือง[[มากู]] ระหว่างนี้ เขาได้เขียนคัมภีร์บายันที่ถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของขบวนการ บาบปฏิเสธ[[อัลกุรอ่าน]]และคัมภีร์อื่นๆก่อนหน้านี้ และให้เมืองชิราชเป็นศูนย์กลางของศาสนาแทน[[เมกกะ]] ผู้เลื่อมใสลัทธินี้ใช้การรบและความรุนแรงเพื่อนำไปสู่จุดหมาย ทำลายระเบียบทางสังคมดั้งเดิมของอิหร่านเพื่อเริ่มศักราชของศาสนาใหม่ จึงถูกทางรัฐบาลปราบปรามอย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. 2391 – 2393 บาบเองถูกจับและประหารชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2393
 
หลังจากนั้น ขบวนการบาบีได้หลบลงใต้ดิน และขยายตัวต่อไปอย่างเงียบๆ ต่อมาได้แตกออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มอาซาลี ที่ยังยืนหลัดกับลัทธิบาบีเดิม และกลุ่มที่ดำเนินรอยตาม[[บาฮา อัลลอห์]]ผู้ประกาศ[[ศาสนาบาไฮ|ลัทธิบาไฮ]] ซึ่งไม่ใช้ความรุนแรง
== อ้างอิง ==
* สาคร ช่วยประสิทธิ์. ''ขบวนการบาบี'' ใน สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า327
138,643

การแก้ไข