ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
# นายจักรกฤษ เจริญสุข อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
# นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม