ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
'''กำลังกึ่งทหาร''' ({{lang-en|Paramilitary}}) หมายถึง กำลังซึ่งมีหน้าที่และการจัดคล้ายกับของทหารอาชีพ แต่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของ[[กองทัพ]]อย่างเป็นทางการของ[[รัฐ]]<ref name=Reference-OED-paramilitary>{{cite book| chapter=paramilitary| title=[[Oxford English Dictionary]]| publisher=[[Oxford University Press]]| edition=3rd| date=June 2005; online version June 2011| url=http://oed.com/search?searchType=dictionary&q=paramilitary| accessdate=2011-09-13| quote=Designating, of, or relating to a force or unit whose function and organization are analogous or ancillary to those of a professional military force, but which is not regarded as having professional or legitimate status.}}</ref> ภายใต้กฎหมายความขัดแย้งด้วยอาวุธ รัฐอาจรวมองค์การกำลังกึ่งทหารหรือหน่วยงานติดอาวุธซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ตำรวจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพด้วย คู่ขัดแย้งอื่นจำต้องได้รับการบอกกล่าวด้วย<ref> http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_nl_rule4_sectionb</ref>
 
ทหารรับจ้างและบริษัทความมั่นคงทางทหารเอกชนมิใช่กำลังกึ่งทหาร กฎหมายระหว่างประเทศห้ามการฝึก การเกณฑ์และการใช้กำลังทหารรับจ้าง<ref>International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 4 December 1989</ref>
138,643

การแก้ไข