ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
 
==== ขุนใหญ่ ====
คำว่า "ขุนใหญ่" หมายถึง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดย[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน|พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2540]] ให้ความหมายของคำว่า "ขุน" ไว้ดังนี้<ref name = Ratchabandit01 /> "ขุน 1 น. ผู้เป็นใหญ่, หัวหน้า, บรรดาศักดิ์ข้าราชการรองจากหลวงลงมา เช่น ขุนวิจิตรมาตรา; เรียกหมากรุกตัวสำคัญที่สุด. ว. ใหญ่ เช่น ขุนเขา.ขุนนาง (โบ) น. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ตามปรกติต้องมีศักดินาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป."
 
ขุนใหญ่ในการประหารพระราชวงศ์ด้วยท่อนจันทน์นี้ได้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานในพระราชพิธีสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ในกรณีที่ไม่เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ ขุนใหญ่มีหน้าที่ไปกำกับการพระราชพิธีต่างพระเนตรพระกรรณเพื่อให้การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่อ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานโทษประหารชีวิตในมณฑลพระราชพิธีก่อนจะเริ่มประหารด้วย<ref>ปรามินทร์ เครือทอง. (2545). สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์. กรุงเทพฯ : มติชน. หน้า 75-77.</ref>
* [[เจ้าฟ้าอภัย]]และ[[เจ้าฟ้าปรเมศร์]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
* [[พระองค์เจ้าชื่น]]และ[[พระองค์เจ้าเกิด]] พระราชบุตรใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเสนาพิทักษ์|กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์]]
* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] (ใน[[พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา]] ระบุว่าพระองค์ถูกตัดพระเศียร<ref>[http://same111.blogspot.com/2009/08/4.html คำให้การของ ๔ พยาน ในวันประหารพระเจ้าตาก ]</ref>)
* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
138,643

การแก้ไข