ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผังเมือง"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
'''นักผังเมือง''' ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 2 [[สมาคมวิชาชีพ]] คือ [[สมาคมนักผังเมืองไทย]](Thai City Planners Society-TCPS) และ[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]] (Association of Thai Urban Designers - TUDA) ปัจจุบัน[[สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย]]เป็นส่วนหนึ่งของสาขา[[สถาปัตยกรรมผังเมือง]] ใน[[สภาสถาปนิก]] วิชาชีพผังเมืองจึงเป็นวิชาชีพควบคุมตาม[[พระราชบัญญัติสถาปนิก]] ดังจะเห็นได้จาก กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ ปี 2549<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/070/15.PDF กฎกระทรวงการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549]</ref>)ที่ระบุว่างานสถาปัตยกรรมผังเมืองควบคุมได้แก่ พื้นที่ที่มีการบังคับใช้[[ผังเมืองรวม]] [[ผังเมืองเฉพาะ]], [[งานจัดรูปที่ดิน]], [[การจัดสรรที่ดิน]], งานอนุรักษ์[[ศิลปกรรม]]และ[[สิ่งแวดล้อม]], งานในพื้นที่[[เขตเพลิงไหม้]]และ[[เขตภัยพิบัติ]], [[นิคมอุตสาหกรรม]], กลุ่มอาคารขนาดใหญ่-ใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารพิเศษ พื้นที่รวมกัน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 
เดิมวิชาผังเมืองเปิดเป็นหลักสูตรสอนในระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัย) เริ่มครั้งแรกที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เน้นการวางแผนและนโยบายในภาพกว้างบัณฑิตจากทุกสาขาสามารถเข้าเรียนได้ และ ต่อมา [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ได้เปิดสอนที่หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมและการออกแบบกายภาพอื่นๆ ที่ [[ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง]] และ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]ใน [[สาขาวิชาการผังเมือง]]โดยได้รับปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิตโดยตรง ในปัจจุบันมีหลักสูตร[[การออกแบบชุมชนเมือง]]ปัจจุบันได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลายมหาวิทยาลัยอาทิ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ที่ [[ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง]] [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ใน [[สาขาวิชาการผังเมือง]]โดยได้รับปริญญาการผังเมืองบัณฑิตโดยตรง และ[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์]][[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]ที่ [[สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน]]ด้วย และในเร็ว ๆ นี้ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]จะดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก[[สาขาวิชาการผังเมือง]]โดยตรงอีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
138,643

การแก้ไข