ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประกาศเป็นนักบุญ"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
 
== ศัพทมูล ==
คำว่า canon หมายถึง สารบบ ในที่นี้หมายถึงสารบบนักบุญของคริสตจักร ซึ่งบรรจุรายชื่อของนักบุญท่านต่าง ๆ ไว้ [[คริสต์ศาสนิกชน]]เชื่อว่านักบุญเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ ได้สถิตในสวรรค์ร่วมกับ[[พระเป็นเจ้า]] ดังนั้นนอกจากการแสดงความเคารพต่อพระเป็นเจ้าแล้ว ยังควรเคารพนักบุญทั้งหลายด้วย เพื่อจะได้ถือเอาเป็นแบบอย่าง และให้ท่านเป็นผู้วิงวอนขอพรจากพระเป็นเจ้าแทนคริสตชนบนโลก<ref>[http://www.kamsonbkk.com/interesting-catechism/2012-02-15-07-27-46/1059-007 ทำไมจึงมีพิธีระลึกถึงบรรดานักบุญ (Saints) ในพระศาสนจักร], ศูนย์คริสตศาสนธรรม [[เขตมิสซังกรุงเทพฯ|มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ]]</ref> เมื่อ[[คริสตจักร]]ยอมรับว่าคริสต์ศาสนิกชนผู้ล่วงลับคนใดเป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะบันทึกชื่อของผู้นั้นเพิ่มเข้าไปในสารบบ ดังนั้นจึงเรียกการประกาศเป็นนักบุญว่า canonization
 
== พัฒนาการ ==
138,643

การแก้ไข