ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถือผิว"

เก็บกวาด
(Horus ย้ายหน้า การถือผิว ไปยัง การถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
(เก็บกวาด)
* [http://www.theologyinafrica.com/public_home/?q=node/33 Theology in Africa: Apartheid & Theology] บทความพิเศษว่าด้วยการแบ่งแยกสีผิว
* [http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No81/Chap2.html การปฏิวัติสิทธิของคนผิวขาว]
* [http://www.issafrica.org/index.php?link_id=21&slink_id=2945&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3 ลำดับเวลากระบวนการการเจรจาเพื่อสันติภาพในแอฟริกาใต้ ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1980 และ 1990]
* [http://www.sahistory.org.za/pages/governence-projects/freedom-charter/01_history.htm ประวัติองค์การเพื่อเสรีภาพ SAHO]
* [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/11.htm บทความว่าด้วยการแบ่งแยกสีผิว โดยสหประชาชาติ]
138,643

การแก้ไข