ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{คู่มือ}}
: ''ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับการทับศัพท์ตามระบบการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ดูได้ที่[http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?PageNo=1&PageShow=213&SystemModuleKey=127 เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน]''
== หลักการถอดเสียง ==
# เขียนตามเสียงเดิม โดยเขียนเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้
=== A ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| a || แอ || b'''a'''dminton || แบดมินตัน
|-
| || อะ || '''a'''luminium || อะลูมิเนียม
|-
| || อา || Chic'''a'''go || ชิคาโก
|-
| || เอ || '''A'''sia || เอเชีย
|-
| || ออ || footb'''a'''ll || ฟุตบอล
|-
| aa || อา || baz'''aa'''r || บาซาร์
|-
| || แอ || '''Aa'''ron || แอรอน
|-
| ae || อี* || '''Ae'''gean || อีเจียน
|-
| || แอ || '''ae'''rosphere || แอโรสเฟียร์
|-
| || เอ || sund'''ae''' || ซันเด
|-
| a_e || เอ || d'''a'''t'''e''' || เดต
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| ai || เอ || Sp'''ai'''n || สเปน
|-
| || ไอ || C'''ai'''ro || ไคโร
|-
| air || แอ || Bel '''Air''' || เบลแอร์
| ar || แอ || '''ar'''row || แอร์โรว์
|-
| || อา || b'''ar''' || บาร์
|-
| || ออ || w'''ar'''d || วอร์ด
|-
| || เออ || Edw'''ar'''d || เอดเวิร์ด
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| au || อา || l'''au'''gh || ลาฟ
|-
| || ออ || '''Au'''gusta || ออกัสตา
|-
| || เอา || Biss'''au''' || บิสเซา
|-
| || โอ*** || '''Au'''ger || โอเจอร์
|-
| || แอ || L'''au'''ghlin || แลฟลิน
|-
| aw || ออ || l'''aw'''erence || ลอว์เรนซ์
=== E ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| e || อี || Sw'''e'''den || สวีเดน
|-
| || เอ || L'''e'''banon || เลบานอน
|-
| || อิ* || '''e'''lectronics || อิเล็กทรอนิกส์
|-
| || เอะ || M'''e'''xico || เม็กซิโก
|-
| ea || อี || Guin'''ea''' || กินี
|-
| || เอ || D'''ea'''d Sea || เดดซี
|-
| || เอีย || Caribb'''ea'''n || แคริบเบียน
|-
| ear || แอ || B'''ear''' || แบร์
|-
| || เอีย || g'''ear''' || เกียร์
|-
| || อา || h'''ear'''t || ฮาร์ต
|-
| || เออ || P'''ear'''l Harbour || เพิร์ลฮาร์เบอร์
|-
| eau || โอ** || B'''eau'''fort || โบฟอร์ต
|-
| || อิว || b'''eau'''ty || บิวตี
|-
| ee || อี || Gr'''ee'''nwich || กรีนิช
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| ei || อี || N'''ei'''t || นีต
|-
| || ไอ || '''Ei'''nsteinium || ไอน์สไตเนียม
|-
| || เอ || B'''ei'''rut || เบรุต
|-
| eir || แอ || h'''eir''' || แอร์
|-
| || เอีย || P'''eir'''se || เพียร์ส
|-
| || เออ || P'''eir'''ce || เพิร์ส
|-
| eo || อี || p'''eo'''ple || พีเพิล
|-
| || เอ || L'''eo'''minster || เลมินสเตอร์
|-
| || เอีย || Napol'''eo'''n || นะโปเลียน
|-
| || เอียว || Born'''eo''' || บอร์เนียว
|-
| eou || โอ || S'''eou'''l || โซล
| er || เออ || Canb'''er'''ra || แคนเบอร์รา
|-
| || อา || Cl'''er'''k || คลาร์ก
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| eu^ || อิว || l'''eu'''kemia || ลิวคีเมีย
|-
| || ยุ || '''Eu'''rope || ยุโรป
|-
| || ยู || '''Eu'''phrates || ยูเฟรทีส
|-
| || เอีย || ol'''eu'''m || โอเลียม
|-
| || อู || R'''eu'''ben || รูเบ็น
|-
| eur || เออ || fl'''eur'''-de-lis || เฟลอร์เดอลีส์
| ew^ || อิว || N'''ew''' York || นิวยอร์ก^^
|-
| || โอ*** || s'''ew''' || โซว์
|-
| || อู || Andr'''ew''' || แอนดรูว์
|-
| ey || เอ || Yardl'''ey''' || ยาร์ดเลย์
|-
| || อี || k'''ey''' || คีย์
|-
|}
: ** คำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
: *** เฉพาะคำนี้เท่านั้นที่ออกเสียง "โอ" แต่สำหรับ s'''ew'''er อ่านว่า "ซูเวอร์"
: ^ โดยทั่วไป หากตามหลังเสียง /tʃ/, /dʒ/, /j/, /ɹ/, พยัญชนะ+/l/, /s/, /l/, /z/, /θ/ จะออกเสียง "อู"<br/>และในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หากตามหลังเสียง /t/, /d/, /n/ ก็จะออกเสียง "อู" ในขณะที่แบบบริเตนออกเสียง "อิว"<br/>ดูเพิ่มที่ [[:en:English_consonant_cluster_reductionsEnglish consonant cluster reductions#Y-cluster reductions|Y-cluster reductions]] ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
: ^^ New York สะกดนิวยอร์ก ตามระบบของไทย คำนี้ในภาษาอังกฤษอเมริกันอ่าน นูยอร์ก
 
=== I ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| i || อิ || k'''i'''ng || คิง
|-
| || อี || sk'''i''' || สกี
|-
| || ไอ || L'''i'''beria || ไลบีเรีย
|-
| ia || เอีย || Ind'''ia''' || อินเดีย
| ie || อี || r'''ie'''beckite || รีเบกไกต์
|-
| || เอีย || Sov'''ie'''t || โซเวียต
|-
| || อาย || p'''ie''' || พาย
|-
| || ไอ || neckt'''ie''' || เนกไท
|-
| ier || เอีย || glac'''ier''' || เกลเชียร์
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| ion || เอียน || Un'''ion''' || ยูเนียน
|-
| || อัน* || lot'''ion''' || โลชัน
|-
| ir || เออ || z'''ir'''con || เซอร์คอน
|-
| || อี || Pam'''ir''' || ปามีร์
|-
| ire || ไอ || '''Ire'''land || ไอร์แลนด์
|-
| || เออ || Hampsh'''ire''' || แฮมป์เชอร์
|-
| || เอีย || Hampsh'''ire''' || แฮมป์เชียร์
|-
| iu || เอีย || alumin'''iu'''m || อะลูมิเนียม
=== O ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| o || โอ || Cair'''o''' || ไคโร
|-
| || ออ || T'''o'''m || ทอม
|-
| || อะ || Washingt'''o'''n || วอชิงตัน
|-
| || อู || T'''o'''day || ทูเดย์
|-
| oa || ออ || Br'''oa'''dway || บรอดเวย์
|-
| || โอ || '''Oa'''kland || โอกแลนด์
|-
| || อัว || Sam'''oa''' || ซามัว
|-
| oar || ออ || b'''oar'''d || บอร์ด
| oe || โอ || J'''oe''' || โจ
|-
| || อู || Sh'''oe'''maker || ชูเมกเกอร์
|-
| || เออ || g'''oe'''thite || เกอไทต์
|-
| || อี* || ph'''oe'''nix || ฟีนิกซ์
|-
| oer || เออ || '''oer'''likon || เออร์ลิคอน
| oi || ออย || thyr'''oi'''d || ไทรอยด์
|-
| || อัว** || cham'''oi'''s || ชามัวส์
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| oo || อุ || f'''oo'''t || ฟุต
|-
| || อู || w'''oo'''d || วูด
|-
| || อะ || Bl'''oo'''dsworth || บลัดส์เวิร์ท
|-
| oor || อัว || M'''oor'''e || มัวร์
|-
| || ออ || d'''oor''' || ดอร์
|-
| || โอ || D'''oor'''n || โดร์น
|-
| or || ออ || c'''or'''ruption || คอร์รัปชัน
|-
| || เออ || Winds'''or''' || วินด์เซอร์
|-
| ore || ออ || Thomas M'''ore''' || ทอมัส มอร์
|-
| || โอ || Ben M'''ore''' || เบน โมร์
|-
| ou || เอา || c'''ou'''nter || เคาน์เตอร์
|-
| || อาว || gr'''ou'''nd || กราวนด์
|-
| || โอ || B'''ou'''lder || โบลเดอร์
|-
| || อะ || thermoc'''ou'''ple || เทอร์โมคัปเปิล
|-
| || อุ || s'''ou'''p || ซุป
|-
| || อู || Vanc'''ou'''ver || แวนคูเวอร์
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| our || ออ || b'''our'''nonite || บอร์โนไนต์
|-
| || เออ || Melb'''our'''ne || เมลเบิร์น
|-
| || อัว || t'''our''' || ทัวร์
|-
| || โอ || M'''our'''ne || โมร์น
|-
| ow || โอ || b'''ow'''ling || โบว์ลิง
|-
| || เอา || C'''ow'''pens || เคาว์เพนส์
|-
| || อาว || t'''ow'''nhouse || ทาวน์เฮาส์
|-
| || อู || C'''ow'''per || คูว์เปอร์
|-
| oy || ออย || Ll'''oy'''d || ลอยด์
=== U, Y ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| u^ || อะ || H'''u'''ngary || ฮังการี
|-
| || อิว || C'''u'''ba || คิวบา
|-
| || อุ || Lillip'''u'''t || ลิลลิพุต
|-
| || อู || K'''u'''wait || คูเวต
|-
| || ยู || '''U'''ranium || ยูเรเนียม
|-
| || อิ || b'''u'''sy || บิซี
|-
| ua || อัว || G'''ua'''dalupe || กัวดาลูป
| ue^ || อิว || T'''ue'''sday || ทิวส์เดย์
|-
| || อู || w'''ue'''stite || วูสไทต์
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| ui || อุ || fr'''ui'''t || ฟรุต
|-
| || อู || j'''ui'''ce || จูซ
|-
| || อิ || circ'''ui'''t || เซอร์คิต
|-
| || ไอ || R'''ui'''slip || ไรสลิป
|-
| uir || อิว || M'''uir''' || มิวร์
| ure || อัว || S'''ure''' || ชัวร์
|-
| || เออ || lect'''ure''' || เลกเชอร์
|-
| || เอียว || P'''ure''' || เพียวร์
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
| uy || ไอ || Sch'''uy'''ler || สไกเลอร์
|-
| || อาย || G'''uy''' || กาย
|-
| &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| y || อิ || Od'''y'''ssey || โอดิสซีย์
|-
| || อี || S'''yr'''ia || ซีเรีย
|-
| || ไอ || c'''y'''clone || ไซโคลน
|-
| ye || ไอ || r'''ye''' || ไรย์
|}
 
: ^ โดยทั่วไป หากตามหลังเสียง /tʃ/, /dʒ/, /j/, /ɹ/, พยัญชนะ+/l/, /s/, /l/, /z/, /θ/ จะออกเสียง "อู"<br/>และในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หากตามหลังเสียง /t/, /d/, /n/ ก็จะออกเสียง "อู" ในขณะที่แบบบริเตนออกเสียง "อิว"<br/>ดูเพิ่มที่ [[:en:English_consonant_cluster_reductionsEnglish consonant cluster reductions#Y-cluster reductions|Y-cluster reductions]] ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
 
== ตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ==
{| class="wikitable"
|-
! width = "150" | ตัวอักษร
! width = "50" | พยัญชนะขึ้นต้น
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "50" | พยัญชนะลงท้าย
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "200" | หมายเหตุ
|-
| b || บ || base = เบส || บ || Gibb = กิบบ์ || &nbsp;
| c || ↓ || ↓ || ก || cubic = คิวบิก || &nbsp;
|-
| ca, co, cu, cl, cr || ค || cat = แคต<br/>cone = โคน<br/>Cuba = คิวบา<br/>Cleo = คลีโอ<br/>crown = คราวน์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| ce || ซ || cell = เซลล์ || ซ || Greece = กรีซ || &nbsp;
|-
| ci, cy || ซ || cigar = ซิการ์<br/>cyclone = ไซโคลน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| c (ออกเสียง ช) || ช || glacier = เกลเชียร์ || — || — || รากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' คำที่พยางค์สุดท้ายเป็น ca, co และ cer (ที่ออกเสียงเกอร์) ซึ่งไทยเรานิยมใช้เสียง ก ให้ใช้ ก '''ตัวอย่าง''' America = อเมริกา, disco = ดิสโก, soccer = ซอกเกอร์
|-
| ch (ออกเสียง ช) || ช || Chicago = ชิคาโก || ช || Beach = บีช || &nbsp;
| ck || — || — || ก || Brunswick = บรันสวิก || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' ck เมื่อเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปให้ใช้ กก '''ตัวอย่าง''' Rocky = รอกกี, locket = ล็อกเกต
|-
| d || ด || dextrin = เดกซ์ทริน || ด || Dead Sea = เดดซี || &nbsp;
| gh (ไม่ออกเสียง) || — || — || — || Hugh = ฮิว || &nbsp;
|-
| gn (g ไม่ออกเสียง) || น || gneiss = ไนส์ || น || design = ดีไซน์ ||
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' gn ถ้าเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป แล้วออกเสียง /ñ/ ใช้ นญ '''ตัวอย่าง''' Bologna = โบโลนญา, Cognac = คอนญัก
|-
| h || ฮ || Haematite = ฮีมาไทต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
{| class="wikitable"
|-
! width = "150" | ตัวอักษร
! width = "50" | พยัญชนะขึ้นต้น
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "50" | พยัญชนะลงท้าย
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "200" | หมายเหตุ
|-
| j || จ || Jim = จิม || &nbsp; || &nbsp; || คำอังกฤษแท้ไม่มีการลงท้ายด้วย j
| n || น || nucleus = นิวเคลียส || น || cyclone = ไซโคลน || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' n เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c, ch, g, k, qu ฯลฯ ตามแล้วทำให้เสียง n ที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง '''ตัวอย่าง''' Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน, function = ฟังก์ชัน, parenchyma = พาเรงคิมา, Frank = แฟรงก์
|-
| p || พ || parabola = พาราโบลา || ป || capsule = แคปซูล || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' p เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-; -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ -py '''ตัวอย่าง''' superman = ซูเปอร์แมน, Europa = ยูโรปา, bumper = บัมเปอร์, topic = ทอปปิก, shopping = ชอปปิง, hippy = ฮิปปี, hippo = ฮิปโป, olympus = โอลิมปัส
|-
| ph || ฟ || phosphorous = ฟอสฟอรัส || ฟ || graph = กราฟ || &nbsp;
| sc (ออกเสียง ซ) || ซ || scene = ซีน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sc (ออกเสียง สก) || สก || screw = สกรูว || สก || disc = ดิสก์ || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง ซ) || ซ || scheelite = ซีไลต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| st || สต || Stanford = สแตนฟอร์ด<br/>strip = สตริป || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' sc sk sp และ st ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลำดับ ถ้า s อยู่กลางศัพท์ และเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด c k p และ t นั้น เป็น ค ค พ และ ท '''ตัวอย่าง''' Wisconsin = วิสคอนซิน, Muskegon = มัสคีกัน, asparagus = แอสพารากัส, distemper = ดิสเทมเปอร์
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! width = "150" | ตัวอักษร
! width = "50" | พยัญชนะขึ้นต้น
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "50" | พยัญชนะลงท้าย
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "200" | หมายเหตุ
|-
| t || ท || Tasmania = แทสเมเนีย<br/>trombone = ทรอมโบน || ต || Kuwait = คูเวต || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' t เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้เสียง ต ให้ใช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; -ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, -tor, -tre, -tum, -tus และ -ty '''ตัวอย่าง''' antibody = แอนติบอดี, intercom = อินเตอร์คอม, computer = คอมพิวเตอร์, quantum = ควอนตัม, zygomata = ไซโกมาตา
|-
| th || ท || thorium = ทอเรียม || ท || zenith = เซนิท || &nbsp;
| v || ว || volt = โวลต์ || ฟ || love = เลิฟ<br/>perovskite = เพอรอฟสไกต์ || &nbsp;
|-
| v (เมื่อเป็นตัวสะกดของพยางค์ต้นและเป็นตัวนำของพยางค์ต่อไปด้วย) || — || — || ฟว || Livingstone = ลิฟวิงสโตน
|-
| w || ว || Wales = เวลส์ || ว || cowboy = คาวบอย || &nbsp;
{|class="wikitable"
|-
| A = เอ || B = บี || C = ซี
|-
| D = ดี || E = อี || F = เอฟ
|-
| G = จี || H = เอช || I = ไอ
|-
| J = เจ || K = เค || L = แอล
|-
| M = เอ็ม || N = เอ็น || O = โอ
|-
| P = พี || Q = คิว || R = อาร์
|-
| S = เอส || T = ที || U = ยู
|-
| V = วี || W = ดับเบิลยู || X = เอกซ์
|-
| Y = วาย || Z = แซด ||
|}
 
138,643

การแก้ไข