ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังพลาเซนเชีย"

ไม่เกี่ยวกับบทความ ไม่มีความหมายอื่น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่เกี่ยวกับบทความ ไม่มีความหมายอื่น)
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ปราสาท, วัง หรือ คฤหาสน์|การเรียกชื่อปราสาท, วัง หรือ คฤหาสน์ |เปลี่ยนทาง=}}
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
38,884

การแก้ไข