ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มอาการคุชิง"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{กล่องข้อมูล โรค
| Name = กลุ่มอาการคุชชิง<br /><small> (Cushing's syndrome) </small>
| Image =
| Caption =
| DiseasesDB =
| ICD10 = {{ICD10|E|24||e|20}}
| ICD9 = {{ICD9|255.0}}
| ICDO =
| OMIM =
| MedlinePlus = 000410
| eMedicineSubj = article
| eMedicineTopic = 117365
| MeshID = D003480
}}
'''กลุ่มอาการคุชชิง''' ({{Lang-en|Cushing's syndrome}}) บางครั้งเรียก hyperadrenocorticism หรือ hypercorticism เป็นความผิดปกติของ[[ระบบต่อมไร้ท่อ]]ที่ทำให้มีระดับฮอร์โมน[[คอร์ติซอล]]ในเลือดสูง (hypercortisolism) อาจเกิดจากการได้รับยา[[เสตียรอยด์]] หรือจากเนื้องอกที่หลั่งคอร์ติซอลหรือ[[adrenocorticotropic hormone|ฮอร์โมน adrenocorticotropic]] (ACTH) โรคหนึ่งเรียกว่า[[โรคคุชชิงที่ขึ้นกับต่อมใต้สมอง|โรคคุชชิง]]เป็นสาเหตุหนึ่งของกลุ่มอาการนี้ เกิดจากการมีเนื้องอก ([[อะดีโนมา]]) ที่[[ต่อมใต้สมอง]] แล้วหลั่งฮอร์โมน ACTH ปริมาณมากออกมาทำให้มีการสร้างคอร์ติซอลมาก เฉพาะโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด โรคนี้ได้รับการอธิบายโดยนายแพทย์ [[Harvey Cushing]] ในปีค.ศ. 1932<ref>{{cite journal |author=Cushing HW. |title=The basophil adenomas of the pituitary body and their clinical manifestations (pituitary basophilism). |journal=Bull Johns Hopkins Hosp |volume=50 |issue= |pages=137–95 |year=1932}}</ref>
138,643

การแก้ไข