ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาสลาวิก"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{legend|#008000|ประเทศที่ม[[กลุ่มภาษาสลาวิกตะวันออก]]เป็นภาษาประจำชาติ}}
{{legend|#004040|ประเทศที่ม[[กลุ่มภาษาสลาวิกใต้]]เป็นภาษาประจำชาติ}}]]
'''กลุ่มภาษาสลาวิก''' เป็นสาขาหนึ่งของ[[กลุ่มภาษาบัลโต-สลาวิก]] ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ[[ตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน]] กลุ่มภาษาสลาวิกเป็น[[ภาษาแม่]]ของ[[ชาวสลาฟ]] ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน[[ยุโรปตะวันออก]]และ[[คาบสมุทรบอลข่าน]]
[[ไฟล์:Slavic languages.png|thumb|350px|แก้ไข กลุ่มภาษาสลาวิก]]
== สาขา ==
== ลักษณะร่วมกัน ==
* กลุ่มภาษาสลาวิกมีเสียง[[พยัญชนะ]]จำนวนมากที่มี[[ลักษณะลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง]]ควบคู่กับเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะปกติ
*
*
*
* กลุ่มภาษาสลาวิกมีเสียงพยัญชนะควบที่ซับซ้อนกว่าภาษาไทยมาก เช่น คำว่า žblnknutie ใน[[ภาษาสโลวัก]] ซึ่งมีเสียงพยัญชนะถึงหกเสียงที่เป็นเสียงพยัญชนะต้นในพยางค์แรก
 
=== ตัวอย่างคำร่วมเชื้อสาย ===
| oko
| око
| oko
| око
| вока
138,643

การแก้ไข