ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

{Infobox royalty |พระนาม=พระมเหสีต่งเอ้อ |วันพระประสูติ=1639 |วันสิ้นพระชนม์={{death date and age|1660|9|23|1639|1|1}} |พระโอรส/ธิดา=Prin
ไม่มีความย่อการแก้ไข
({Infobox royalty |พระนาม=พระมเหสีต่งเอ้อ |วันพระประสูติ=1639 |วันสิ้นพระชนม์={{death date and age|1660|9|23|1639|1|1}} |พระโอรส/ธิดา=Prin)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
{{Infobox royalty
|nameพระนาม=พระมเหสีต่งเอ้อ
|วันพระประสูติ=1639
|birth_date=1639
|death_dateวันสิ้นพระชนม์={{death date and age|1660|9|23|1639|1|1}}
|issueพระโอรส/ธิดา=Prince Rong of the First Rank (5 พฤศจิกายน 1657 – 25 กุมภาพันธ์ 1658)
|posthumous nameพระยศหลังทรงสิ้นพระชนม์=Empress Xiaoxianzhuanghezhidexuanrenwenhuiduanjing<br>孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后
|พระราชสวามี=[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]
}}
* '''Empress Xiaoxian zhuanghe zhide xuanren wenhui duanjing'''<br>孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后
 
==Succession==
{{s-start}}
{{s-roy|cn}}
{{succession box|title=[[รายพระนามจักรพรรดินีจีน]]|before=[[จักรพรรดินีเสี้ยวคังจาง]]|after=[[จักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหริน]]|years=''Posthumous''}}
{{s-end}}
 
==อ้างอิง==
==See also==
* [[Ranks of Imperial Consorts in China#Qing]]
* [[Qing Dynasty nobility]]
{{เริ่มกล่อง}}
 
{{สืบตำแหน่ง
== Notes ==
| สี1 = #E9E9E9
<references/>
| สี2 =
 
| สี3 = #E9E9E9
{{Persondata <!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]]. -->
| NAME รูปภาพ = Donggo,Arms of the Qing ConsortDynasty.svg
| ตำแหน่ง = [[รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดินีและพระพันปีหลวงแห่งจีน|สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง]]
| ALTERNATIVE NAMES =
| จำนวนตำแหน่ง =
| SHORT DESCRIPTION =
| ก่อนหน้า = [[จักรพรรดินีเสี้ยวคังจาง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจาง]]
| DATE OF BIRTH = 1 มกราคม 1639
| จำนวนก่อนหน้า = 1
| PLACE OF BIRTH =
| ถัดไป = [[จักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหริน|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหริน]]
| DATE OF DEATH = 23 กันยายน 1660
| จำนวนถัดไป = 1
| PLACE OF DEATH =
| ช่วงเวลา =
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม