ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบิลพัสดุ์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
* ลักษณา จีระจันทร์, ''ตามรอยพระพุทธเจ้า'', แพรวสำนักพิมพ์, กรุงเทพฯ พ.ศ. 2549
{{จบอ้างอิง}}
 
138,643

การแก้ไข