ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกสารข้อมูลความปลอดภัย"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
{{เว็บย่อ|MSDS}}
[[ไฟล์:Material safety data sheet.JPG|thumb|ตัวอย่าง Material safety data sheet]]
'''Material safety data sheet''' หรือย่อว่า '''MSDS''' คือ รายละเอียดของสารเคมีอันตราย<ref>ความปลอดภัยในการทำงาน กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน</ref> ตาม[[กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน]]
 
== รายละเอียดของ MSDS ==
'''MSDS''' จะมีลักษณะคล้าย 'ฉลาก' ที่ติดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้ม[[สารเคมี]]อันตราย ซึ่งจะบอกให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอันตราย โดยมีการแสดงรายละเอียด ดังนี้
 
# [[ชื่อทางเคมี]] หรือ [[ชื่อทางวิทยาศาสตร์]]
138,643

การแก้ไข