ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์"

(หน้าใหม่: ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (29 พฤษภาคมพ.ศ. 2512...)
 
*http://www.chula.ac.th/cuth/cic/hotnews/index.htm?docId=CU_P022264.html
*http://ped.md.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=121
 
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะแพทยศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ม.]]
ผู้ใช้นิรนาม