ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำคล้องจอง"

เก็บกวาด
(common term)
(เก็บกวาด)
 
* '''เคียง''' หมายถึงสัมผัสสระเรียงชิดกัน 2 คำ
::::::::::"แหกตา'''หลอกกลอก'''คางทำหางโก่ง"
* '''เทียบเคียง''' หมายถึงสัมผัสสระเรียงชิดกัน 3 คำ
::::::::::"เห็น'''นกหกกก'''ลูกรัญจวนจิต"
* '''แทรกแอก''' เป็นลักษณะเดียวกับเทียบแอกแต่มีสระอื่นคั่น 2 สระ
::::::::::"แต่เห็น'''กัน'''ยังไม่'''ทัน'''ได้บอกกล่าว"
* '''ยมก''' หมายถึงการซ้ำคำ
::::::::::"ถึงวัด'''ทองทอง'''ทาบอยู่ปลาบเปล่ง"
* '''คู่''' หมายถึงสัมผัสอักษรชิดกัน 2 คำ
* '''แทรกคู่''' เป็นสัมผัสอักษรที่มีอักษรอื่นคั่น 1 คำ
::::::::::"ตัวคน'''เดียว'''หลง'''เดิน'''ในดงแดน"
* '''นิสสัย''' หมายถึงสัมผัสอักษรระหว่างปลายวรรคหน้ากับต้นวรรคหลัง
::::::::::"ฝืนวิโยคโศกเศร้าเข้าใน'''ห้อง เห็น'''แท่นทองที่ประทมภิรมย์สงวน"
* '''นิสสิต''' อักษรปลายวรรคหน้าสัมผัสอักษรที่สองของวรรคหลัง
138,643

การแก้ไข