ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คามวาสี"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
{{พุทธศาสนา}}
'''คามวาสี''' (อ่านว่า คา-มะ-วา-สี) แปลว่า ''ผู้อยู่ในหมู่บ้าน, ผู้ประจำอยู่ในหมู่บ้าน'' หมายถึง[[ภิกษุ]]ที่พำนักอยู่ตามวัดในหมู่บ้านหรือในตัวเมือง มีกิจวัตรประจำเน้นหนักไปในทาง[[คันถธุระ]] คือศึกษาเล่าเรียนพระ[[ปริยัติธรรม]] มีภารกิจคือการบริหารปกครอง การเผยแผ่[[ธรรม]] และการก่อสร้าง[[ปฏิสังขรณ์]]วัดวาอารามเป็นหลัก เรียกกันทั่วไปว่า พระบ้าน พระเมือง ซึ่งเป็นคู่กับคำว่า [[อรัญวาสี]] คือ พระป่า
 
คามวาสีถูกนำมาใช้เป็นสร้อยนาม[[สมณศักดิ์]]ของพระสงฆ์ระดับ[[พระราชาคณะชั้นราช]]ขึ้นไป เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นพระบ้าน
138,643

การแก้ไข