ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
พรีออนเป็นโปรตีนที่สามารถจำลองตัวเองได้ เป็นตัวการก่อโรค [[Creutzfeldt-Jakob disease|CJD]] โรควัวบ้า และโรคคูรู ปัจจุบันพบว่าการจำลองตัวเองของพรีออนก็อยู่ภายใต้[[กฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ]]<ref>{{cite journal |author=Li J, Browning S, Mahal SP, Oelschlegel AM, Weissmann C |title=Darwinian Evolution of Prions in Cell Culture |journal=Science |volume= 327|issue= 5967|pages= 869–72|year=2009|month=December |pmid=20044542 |doi=10.1126/science.1183218 |laysummary=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8435320.stm |pmc=2848070}}</ref>เช่นเดียวกับกรดนิวคลีอิก การจำลองตัวเองของพรีออนเป็นตัวอย่างที่ขัดกับความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
138,643

การแก้ไข