ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความชัน"

เก็บกวาด
(โรบอต ลบ: ar:ميل (strongly connected to th:ไมล์))
(เก็บกวาด)
ด้วยวิธี[[แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์]]สามารถคำนวณความชันของเส้นสัมผัสจนถึง[[เส้นโค้ง]]ที่จุดๆหนึ่งได้
 
แนวคิดเรื่องความชันสามารถประยุกต์ในระดับหรือความชันใน[[ภูมิศาสตร์]]และ[[วิศวกรรมโยธา]] ด้วยวิธี[[ตรีโกณมิติ]] ระดับ ''m'' ของถนนที่งมุมลาดเอียง ''θ''
:<math>m = \tan \theta\!</math>
 
138,643

การแก้ไข