ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 40 ของไทย (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521)
 
'''[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ประธาน[[สภานโยบายแห่งชาติ]] เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวน 301 คน และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 225 คน ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ทำให้คณะรัฐมนตรี
ที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
138,643

การแก้ไข