ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
[[ไฟล์:พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg|thumb|[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3]]
 
'''[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) ''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ตามความในข้อ 2 แห่ง'''[[พระราชกฤษฎีกา]]ให้ปิดประชุม[[สภาผู้แทนราษฎร]]และตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]]ชุดใหม่ ๒๔๗๖''' ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้[[รัฐมนตรี]]ผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง
ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของ[[นายกรัฐมนตรี]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]] เมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]]
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
| 10 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#F08080"
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| rowspan = 4 align=center | '''[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]'''<br>ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]<br>โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ 1 ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
|- style="background:#F08080"
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#F08080"
| 13 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#F08080"
| 14 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#ffddaa"
| 15 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
| 16 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
| 18 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#87CEFA"
| 19 || [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| rowspan = 2 align=center | '''[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]'''<br>แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
|- style="background:#87CEFA"
138,643

การแก้ไข