ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
'''[[คณะรัฐมนตรี]]'''คณะที่ 26 ของไทย (21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
 
[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพลแปลก พิบูลสงคราม]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
 
พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
138,643

การแก้ไข