ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะนิเทศศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยเกริก
| ชื่ออังกฤษ = The Faculty of Communication Arts <br> krirk University
| ภาพ = [[ไฟล์:มหาวิทยาลัยเกริก new.jpg]]
| คณบดี = [[รศ.ดร.สมควร กวียะ]]
| สีประจำคณะ = <span style="color:fuchsia;">██</span> สีม่วงบานเย็น <br>
| ที่อยู่ = [[ถนนรามอินทรา]] [[แขวงอนุสาวรีย์]] [[เขตบางเขน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| เว็บ = [http://ca.krirk.ac.th/]
'''คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก''' ตั้งอยู่ที่ [[หลักสี่]] [[ถนนรามอินทรา]] กม.1 [[เขตบางเขน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== ประวัติคณะนิเทศศาสตร์ = =
'''คณะนิเทศศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเกริก]] นับเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีศักยภาพและปณิธานที่แน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะนิเทศศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเกริก]]จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.[[2535]] คณบดีท่านปัจจุบันคือ [[รศ.ดร.สมควร กวียะ]]
 
 
== หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ ==
== ปริญญาตรี ==
'''หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี''' (ภาคปกติ)
* สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
* สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
* สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
* สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
 
== ปริญญาโท ==
'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
* สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
 
== ปริญญาเอก ==
*นิเทศศาสตร์นวัตกรรม
 
138,643

การแก้ไข