เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาด
|type = [[คณะนักบวชคาทอลิก]]
|leader_title = [[อัคราธิการ]]
|leader_name = [[บาทหลวง]] ปาสกวัล ชาเวส
|website = [http://www.salesian.in.th คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย]
}}
| id = 13398b.htm
| title = The Salesian Society
| first = Marsh
| last = Ernest
| accessdate = 8 เม.ย. 2554
133,625

การแก้ไข