ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว"

เก็บกวาด
(โรบอต: แทนที่คำ)
(เก็บกวาด)
}}
'''การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว''' ({{lang-en|altered level of consciousness}}) คือภาวะใดๆ ก็ตาม ที่[[ความตื่นตัว]]ของบุคคลไม่อยู่ในระดับปกติ โดย'''ระดับความรู้สึกตัว''' ({{lang-en|level of consciousness}}) คือการวัดระดับความตื่นตัวของบุคคลที่ทำให้มีการตอบสนองต่อ[[สิ่งเร้า]]จากสิ่งแวดล้อม การมีระดับความรู้สึกตัวลดลงเล็กน้อยอาจจัดอยู่ใน[[ภาวะง่วงงุน]]<ref name=royin>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]. เรียกข้อมูลวันที่ [[4 มีนาคม|4 มี.ค.]] [[พ.ศ. 2554|2554]].</ref> ({{lang-en|lethargy}}) ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ตื่นตัวได้โดยง่าย หากลดลงกว่านี้อาจเข้าสู่[[ภาวะตื้อ]] ({{lang-en|obtundation}}) ซึ่งไม่สามารถกระตุ้นให้ตื่นเต็มที่ได้ หากไม่สามารถกระตุ้นให้ตื่นได้เลยเรียกว่า[[ภาวะเงียบงัน]] ({{lang-en|stupor}}) และหากไม่สามารถมีการตอบสนองที่มีความหมายได้เลยเรียกว่า[[โคม่า]] {{lang-en|coma}}) ระดับความรู้สึกตัวนี้สามารถวัดเป็นตัวเลขได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า[[แบบประเมินความรู้สึกตัวของกลาสโกว]]
== อ้างอิง ==
 
 
{{รายการอ้างอิง}}
[[Categoryหมวดหมู่:ประสาทศาสตร์]]
[[Categoryหมวดหมู่:ประสาทวิทยา]]
[[Categoryหมวดหมู่:เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]]
[[Categoryหมวดหมู่:ระบบประสาทกลาง]]
[[หมวดหมู่:เวชบำบัดวิกฤต]]
{{โครงแพทย์}}
138,643

การแก้ไข