ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
* [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จเจ้าฟ้าไชย]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 26 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[เจ้าพระขวัญ]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเพทราชา]]ที่ประสูติแต่[[กรมหลวงโยธาทิพ]]
* [[เจ้าฟ้าอภัย]]และ[[เจ้าฟ้าปรเมศร์]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
138,643

การแก้ไข