ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตกในบาป"

เก็บกวาด
(โรบอต เพิ่ม: id:Kejadian 3)
(เก็บกวาด)
 
ใน[[เทววิทยาคริสเตียน]], “การถูกขับจากสวรรค์” มีความหมายที่กว้างหมายถึงมวลมนุษย์ผู้มาจาก[[บาป]]ของอาดัมและอีฟที่เรียกว่า “[[บาปกำเนิด]]” (original sin) เช่นในคำสอนของ[[นักบุญพอลแห่งทาซัส]]ที่บันทึกไว้ใน {{อิงไบเบิล|romans|โรม|5|12|19}} และ {{อิงไบเบิล|1_corinthians|1 โครินธ์|15|21|22}} ผู้นับถือศาสนาคริสต์บางคนเชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” เป็นการทำความเสียหายให้แก่ธรรมชาติของโลกทั้งหมดโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกับบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ทำให้สามารถมีชีวิตชั่วนิรันดรโดยไม่ต้องให้พระเจ้าเข้ามาช่วย ผู้นับถือ[[นิกายโปรเตสแตนต์]]เชื่อว่าความตายของ[[พระเยซู]]เป็น “ค่าไถ่” ซึ่งทำให้มนุษย์ปราศจาก “บาปกำเนิด” ที่เกิดจาก “การถูกขับจากสวรรค์” ตลอดไป นิกายอื่นๆ เชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” ทำให้มนุษย์มีอิสระจากบาปโดยมิต้องหาทางแก้บาปอีก
 
คำว่า “ปราศจากบาป” (prelapsarian) หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากความมีบาปก่อน “การถูกขับจากสวรรค์” หรือบางครั้งก็เป็นคำที่ใช้ในการรำลึกถึงเวลาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน หรือสถานะการณ์ที่เรียกว่า “คำนึงถึงความหลัง” (nostalgia)
 
[[ไฟล์:France Paris Notre-Dame-Adam and Eve.jpg|240px|thumb|right|“[[อาดัม]], [[อีฟ]] และ[[งู]] (ซึ่งอาจจะเป็น ลิลิธ) ใน[[สวนอีเด็น]]” ตรงทางเข้า[[มหาวิหารโนเทรอดามแห่งปารีส]]]]
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
138,643

การแก้ไข