ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาเจอร์แมนิก"

เก็บกวาด
(โรบอต เพิ่ม: lmo:Lenguv germanich)
(เก็บกวาด)
! ภาษานอร์เวย์ ([[นีนอสก์]])
|-
| แอปเปิ้ล || Apple || Aiple || Apel || Appel || Appel || Appel || Apfel || Aplus || Epli || Epl (i) <ref>The cognate means 'potato'. The correct word is 'Súrepli'.</ref> || Äpple || Æble || Eple || Eple
|-
|||Board || Buird || Board || Bord || Bord || Boord || Brett / Bord <ref name="Bord">Brett used in Southern, Bord also used in Northern Germany</ref> || Baúrd || Borð || Borð || Bord || Bord || Bord || Bord
|-
|||Beech ||Beech || Boeke/ Boekebeam || Beuk || Beuk || Böke || Buche || Bōka<ref name="Bōka">Attested meaning 'letter', but also means beech in other Germanic languages, cf. Russian buk 'beech', bukva 'letter', maybe from Gothic.</ref>/-bagms || Bók || Bók || Bok || Bøg || Bøk || Bok/Bøk
|-
| หนังสือ ||Book || Beuk || Boek || Boek || Boek || Book || Buch || Bōka || Bók || Bók || Bok || Bog || Bok || Bok
|-
|||Breast || Breest ||Boarst || Bors || Borst || Bost || Brust || Brusts || Brjóst || Bróst || Bröst || Bryst || Bryst || Bryst
|-
| สีน้ำตาล || Brown ||Broun || Brún || Bruin || Bruin || Bruun || Braun || Bruns || Brúnn || Brúnur || Brun || Brun || Brun || Brun
|-
| วัน || Day || Day || Dei || Dag || Dag || Dag || Tag || Dags || Dagur || Dagur || Dag || Dag || Dag || Dag
|-
| ตาย || Dead ||Deid || Dea || Dood || Dood || Dood || Tot || Dauþs || Dauður || Deyður || Död || Død || Død || Daud
|-
| || Die (Starve) || Dee || Stjerre || Sterf || Sterven || Döen/ Starven || Sterben ||Diwan ||Deyja || Doyggja || Dö || Dø || Dø || Døy
|-
| พอ || Enough || Eneuch || Genôch || Genoeg || Genoeg || Noog || Genug || Ganōhs || Nóg || Nóg/Nógmikið || Nog || Nok || Nok || Nok
|-
| นิ้ว || Finger || Finger || Finger || Vinger || Vinger || Finger || Finger || Figgrs || Fingur || Fingur || Finger || Finger || Finger || Finger
|-
| ให้ || Give || Gie || Jaan || Gee || Geven || Geven || Geben || Giban || Gefa || Geva || Ge/Giva || Give || Gi || Gje (va)
|-
| แก้วน้ำ || Glass || Gless || Glês || Glas || Glas || Glas || Glas || || Gler || Glas || Glas || Glas || Glass || Glas
|-
| ทองคำ || Gold || Gowd || Goud || Goud || Goud || Gold || Gold || Gulþ || Gull || Gull || Guld/Gull || Guld || Gull || Gull
|-
| มือ || Hand || Haund || Hân || Hand || Hand || Hand || Hand || Handus || Hönd || Hond || Hand || Hånd || Hånd || Hand
|-
| ศีรษะ || Head || Heid || Holle || Hoof <ref name="hoof"">Now only used in compound words such as ''hoofpyn'' (headache) and metaphorically, such as ''hoofstad'' (capital city).</ref>/ Kop<ref name="kopf">From an old Latin borrowing, akin to "cup".</ref> || Hoofd/ Kop<ref name="kopf">From an old Latin borrowing, akin to "cup".</ref> || Kopp<ref name="kopf">From an old Latin borrowing, akin to "cup".</ref> || Haupt/ Kopf<ref name="kopf">From an old Latin borrowing, akin to "cup".</ref> || Háubiþ || Höfuð || Høvd/ Høvur || Huvud || Hoved || Hode || Hovud
|-
| สูง || High || Heich || Heech || Hoog || Hoog || Hoog || Hoch || Háuh || Hár || Høg/ur || Hög || Høj || Høy/høg || Høg
|-
| บ้าน || Home || Hame || Hiem || Heim <ref name="heim">Archaic: now only used in compound words such as 'heimwee' (homesickness).</ref>/ Tuis<ref name="tuis">From a compound phrase akin to "to house"</ref> || Heim <ref name="heim" />/Thuis<ref name="tuis">From a compound phrase akin to "to house"</ref> || Heim || Heim || Háimōþ || Heim || Heim || Hem || Hjem || Hjem/heim || Heim
|-
|Hook || Heuk || Hoek || Haak || Haak || Haak || Haken || Kram/ppa || Krókur || Krókur/Ongul || Hake/Krok || Hage/Krog || Hake/Krok || Hake/Krok<ref name="ongel"">Ongel is also used for fishing hook.</ref>
|-
| บ้าน || House || Hoose || Hûs || Huis || Huis || Huus || Haus || Hūs || Hús || Hús || Hus || Hus || Hus || Hus
|-
| มาก || Many || Mony || Mannich/Mennich || Menige || Menig || Mennig || Manch || Manags || Margir || Mangir/Nógvir || Många || Mange || Mange || Mange
|-
| ดวงจันทร์ || Moon || Muin || Moanne || Maan || Maan || Maan || Mond || Mēna || Máni/Tungl || Máni/Tungl || Måne || Måne || Måne || Måne
|-
| กลางคืน || Night || Nicht || Nacht || Nag || Nacht || Natt/ Nacht || Nacht || Nótt || Nótt || Natt || Natt || Nat || Natt || Natt
|-
| ไม่ || No || Nae || Nee || Nee || Nee (n) || Nee || Nee/Nein/Nö || Nē || Nei || Nei || Nej || Nej || Nei || Nei
|-
| แก่, เก่า || Old || Auld || Âld || Oud || Gammel&nbsp;<ref>Old and decayed.</ref>/Oud || Oll || Alt || Sineigs || Gamall (but: eldri, elstur)|| Gamal (but: eldri, elstur)|| Gammal (but: äldre, äldst)|| Gamel (but: ældre, ældst) || Gammel (but: eldre, eldst) || Gam (m) al (but: eldre, eldst)
|-
| หนึ่ง || One || Ane || Ien || Een || Een || Een || Eins || Áins || Einn || Ein || En || En || En || Ein
|-
| ออนซ์ || Ounce || Unce || Ûns || Ons || Ons || Ons || Unze || Unkja || Únsa || Únsa || Uns || Unse || Unse || Unse
|-
| หิมะ || Snow || Snaw || Snie || Sneeu || Sneeuw || Snee || Schnee || Snáiws || Snjór || Kavi/Snjógvur || Snö || Sne || Snø || Snø
|-
| หิน || Stone || Stane || Stien || Steen || Steen || Steen || Stein || Stáins || Steinn || Steinur || Sten || Sten || Stein || Stein
|-
|||That || That || Dat || Daardie/Dit || Dat/Die || Dat/Dit || Das || Þata || Það || Tað || Det || Det || Det || Det
|-
| สอง || Two/Twain || Twa || Twa || Twee || Twee || Twee || Zwei/Zwo || Twái || Tveir/Tvær/Tvö || Tveir/Tvey/Tvær/Tvá || Två || To || To || To <ref>Dialectally Tvo/Två/Tvei (m)/Tvæ (f)/Tvau (n).</ref>
|-
| ใคร || Who || Wha || Wa || Wie || Wie || Wokeen || Wer || Ƕas/Hwas || Hver || Hvør || Vem || Hvem || Hvem || Kven
|-
| หนอน || Worm ||Wirm || Wjirm || Wurm || Worm/Wurm || Worm || Wurm || Maþa || Maðkur/Ormur || Maðkur/Ormur || Mask/Orm&nbsp;<ref name="orm">The cognate means 'snake'.</ref> || Orm || Makk/Mark/Orm || Makk/Mark/Orm&nbsp;<ref name="orm">The cognate means 'snake'.</ref>
138,643

การแก้ไข