ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรดแอบไซซิก"

เก็บกวาด
(โรบอต เพิ่ม: hu:Abszcizinsav)
(เก็บกวาด)
| Formula = C<sub>15</sub>H<sub>20</sub>O<sub>4</sub>
| MolarMass = 264.32 g/mol
| Density =
| MeltingPt = 161-163&nbsp;°C
| BoilingPt = 120&nbsp;°C (sublimes)}}
 
'''กรดแอบไซซิก''' ({{lang-en|Abscisic acid}}) เป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดี มีบทบาทในการเจริญพัฒนาของ[[เอ็มบริโอ]] การพักตัวของเมล็ดและของตาพืช พบในพืชที่มีระบบท่อลำเลียงทั่วไป [[มอส]] [[สาหร่าย]] แต่ไม่พบใน[[ลิเวอร์เวิร์ต]]<ref>วันทนี สว่างอารมณ์, 2542</ref> การออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาที่สำคัญของกรดแอบไซซิกที่สำคัญ ได้แก่ <ref>วันทนี สว่างอารมณ์, 2542</ref> <ref>สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, 2544</ref>
* ปากใบที่ได้รับกรดแอบไซซิกจะปิดไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดหรือสว่าง
* เมื่อพืชอยู่ในดินเค็มหรืออากาศหนาวเย็น พืชจะสร้างกรดแอบไซซิกมากขึ้นเช่นกัน โดยในพืชทนเค็มนั้น กรดแอบไซซิกจะกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนพิเศษชื่อออสโมตินมากขึ้น
* ผลต่อการงอกของเมล็ด กรดแอบไซซิกมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด ทำให้มีการพักตัวของเอ็มบริโอ จนกว่าเมล็ดเริ่มงอก เอ็มบริโอจึงเริ่มเจริญอีกครั้งหนึ่ง
* การพักตัวของพืช กรดแอบไซซิกเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ทำให้ตาพืชเข้าสู่ระยะพักตัว
* ชักนำการหลุดร่วงและการเสื่อมชรา ผลต่อการหลุดร่วงของกรดแอบไซซิกเป็นผลโดยอ้อม คือไปกระตุ้นให้เซลล์พืชที่แก่สร้างเอทิลีนมากขึ้น
* การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน กรดแอบไซซิกมีผลทำให้การสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตน้อยลง
* กรดแอบไซซิกมีผลในการลดการคายน้ำและเพิ่มการดูดซึมน้ำของราก กระตุ้นการดูดไอออนเข้าสู่ราก ชักนำการเติบโตของราก กระตุ้นการเกิดรากแขนงแต่กดการเจริญของใบ ทำให้ใบมีขนาดเล็กลง
* กรดแอบไซซิกชักนำการออกดอกในพืชวันสั้นและยับยั้งการออกดอกในพืชวันยาว
* ยังยั้งการขยายของเซลล์โดยออกฤทธิ์ในทางตรงกันข้ามกับ[[ออกซิน]]
* กระตุ้นการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อ[[แรงโน้มถ่วง]]
== อ้างอิง ==
138,643

การแก้ไข