ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Neti logo.gif|150200px|right]]
 
'''เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์''' <!--({{lang-en|Thai Bar under the Royal Patronage หรือ Thai Bar Association under the Royal Patornage}})--> เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็น[[นิติบุคคล]] ตามพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ซึ่งตราขึ้นโดยจอมพล [[ถนอม กิตติขจร]] โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสภานายกพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกิจการทั้งปวงของสภา และยับยั้งมติของสภาด้วย กับทั้งมีประธานศาลฎีกา เป็นนายก ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 และอัยการสูงสุด เป็นอุปนายกคนที่ 2
34,606

การแก้ไข