ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

| colspan = "2" style="background: Darkseagreen" align="center" |'''ผู้บัญชาการโรงเรียนปรุงยา'''
|-
! style="background: Olivedrab" align="center"| รายพระนามและรายนามผู้อำนวยการและผู้บัญชาการ
! style="background: Olivedrab" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[พ.ศ. 2458]] - [[พ.ศ. 2459|2459]]
|-
| colspan = "2" style="background: Darkseagreen" align="center" |'''หัวหน้าแผนกแพทย์ผสมยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'''
|-
! style="background: Olivedrab" align="center"| รายพระนามและรายนามหัวหน้า
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[พ.ศ. 2475]] - [[พ.ศ. 2476|2476]]
|-
| colspan = "2" style="background: Darkseagreen" align="center" |'''หัวหน้าแผนแผนกเภสัชกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'''
|-
! style="background: Olivedrab" align="center"| รายนามหัวหน้า
12,123

การแก้ไข