ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

ะ้ฟ
(ะ้ฟ)
 
== ประวัติ ==
วานิช โปตะวนิช มีชื่อเล่นว่า โปตะ หรือ เจี๊ยบ เกิดเมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2513]] นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] ( Thai National Symphony Orchestra - TH NSO)
 
วานิช จบการศึกษาจาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ที่[[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต [[กรมศิลปากร]] และสอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
3,235

การแก้ไข