ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิเซียนเทียนเต้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในสมัย[[ราชวงศ์หยวน]]ได้เกิดลัทธิบัวขาวขึ้น ซึ่งนับถือ[[พระแม่องค์ธรรม]]คือ[[พระเป็นเจ้า]] ถือการกินเจ รอคอยการมาเกิดของ[[พระศรีอริยเมตไตรย]] และต่อต้านการปกครองกดขี่ของต่างชาติคือ[[ชาวมองโกล]]ในขณะนั้น ราชวงศ์หยวนจึงปราบปราบลัทธิบัวขาวอย่างหนักจนลัทธินี้กลายเป็นองค์กรใต้ดิน แต่ลัทธิยังคงแพร่หลายอยู่ต่อมา
 
ถึงสมัยราชวงศ์ชิง หวงเต๋อฮุยซึ่งนับถือลัทธิบัวขาวได้แยกออกไปตั้งลัทธิศาสนาใหม่ในชื่อ'''เซียนเทียนเต้า''' คำสอนหลักยังคงเน้นเรื่อง[[พระแม่องค์ธรรม]] การถือพรต และการกินเจ<ref>[http://taiwanpedia.culture.tw/en/content?ID=4218&Keyword=Huang+Dehui Prior Heaven School], [[Encyclopedia of Taiwan]], เรียกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556</ref> และได้นำคำสอนของลัทธิหลัวมาผสมผสานด้วย<ref>[http://web.comhem.se/chineseboxing/tiandaohui.htm Tian Dao Hui 天道會], เรียกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556</ref> โดยหวงเต๋อฮุยประกาศตนเป็นธรรมาจารย์คนที่ 9 สืบจากนิกาย[[เซน]]ซึ่งถือ[[พระโพธิธรรม]]เป็นธรรมาจารย์องค์ที่ 1 ลัทธิเซียนเทียนเต้าได้แพร่หลายต่อมาและแตกแขนงออกไปอีก 5 ลัทธิ โดยลัทธิอนุตตรธรรมและลัทธิถงซั่นเซ่อยังคงถือหวงเต๋อฮุยเป็นธรรมาจารย์คนที่ 9 และยึดถือธรรมาจารย์เดียวกันจนถึง[[หยางหวนซวี]]ธรรมาจารย์คนที่ 13 นับจากนี้จึงนับธรรมาจารย์แตกต่างกัน<ref name="Hsien-T'ien Tao (Way of Former Heaven) Sects"/> ส่วนอีกสามลัทธิที่เหลือไม่ได้ยึดถือสายธรรมาจารย์เดียวกัน
 
== ความเชื่อ ==
ผู้นับถือลัทธิเซียนเทียนเต้าจะอุทิศตนช่วยเหลือพระแม่องค์ธรรมเพื่อนำสรรพสัตว์กลับสู่สวรรค์ดังเดิม โดยสอนเน้นหลักจริยธรรม การทำบุญ นับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระแม่องค์ธรรมเป็นสิ่งสูงสุด และรับคำสอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางร่างทรงซึ่งฝึกตนมารับหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
 
ลัทธิเซียนเทียนเต้า (รวมถึงลัทธิที่แยกมาภายหลัง) ใช้คำสอนซึ่งผสมผสานจาก 3 ศาสนา ได้แก่ [[ศาสนาพุทธ]] [[ลัทธิขงจื๊อ]] และ[[ลัทธิเต๋า]] แต่ต่อมาได้เอาคำสอนในของ[[ศาสนาคริสต์]]และ[[ศาสนาอิสลาม]]มาใช้ด้วย จึงนับเป็น 5 ศาสนา<ref name="Hsien-T'ien Tao (Way of Former Heaven) Sects"/> และเชื่อว่าคำสอนของลัทธิตนไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นสัจธรรมแท้สากลของทุกศาสนา
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาในประเทศจีน]]
 
[[da:Xiantianisme]]