ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

 
=== บล็อกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ===
หนังสือพิมพ์บางแห่ง นิตยสารและองค์การข่าวอื่นหลายสำนักมีคอลัมน์ในเว็บไซต์ของเขาที่เรียกว่า "บล็อก" บล็อกเหล่านี้สามารถใช้อาจยอมรับเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลได้ หากผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและ แต่ต้องใช้บล็อกด้วยความระมัดระวัง เพราะบล็อกนั้นอาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบรรณาธิการอย่างเต็มที่องค์การข่าวตามปกติ (full editorial control) เมื่อใดที่สำนักเมื่อองค์การข่าวนั้นตีพิมพ์งานที่เป็นความคิดเห็นลงในบล็อก ให้บ่งชี้พิจารณาว่าข้อความนั้นใครเป็นถ้อยแถลงมาจากผู้เขียน (เช่นคือ "ก เขียนว่า ...") ห้ามอย่าใช้โพสต์ของบล็อกที่ผู้อ่านทิ้งไว้เป็นแหล่งข้อมูล
 
== แหล่งข้อมูลที่โดยปกติไม่น่าเชื่อถือ ==
147,456

การแก้ไข